கோள் தன்மையும் காரகத்துவமும்


கோள் தன்மையும் காரகத்துவமும் :

சூரியன் - ஆத்ம காரகன், உஷ்ணக்காரன், தந்தை காரகன்
சந்திரன் - உடல் காரகன், மனோ காரகன், தாய் காரகன்
செவ்வாய் - சகோதர காரகன், தைரிய காரகன்
புதன் - புத்தி காரகன், மாமன் காரகன்
வியாழன் - புத்திர காரகன், தன காரகன், தர்ம காரகன்
சுக்கிரன் - களத்திர காரகன், வாகன காரகன், காம காரகன்
சனி - ஆயுள் காரகன், கர்ம காரகன்
ராகு - போக காரகன், மாயா காரகன், மறைப்பு காரகன், பக்குவமற்ற, அவசரம் காட்டுபவர், தீவிரம் காட்டுபவர்
கேது - ஞான காரகன், மாயா காரகன், மறைப்பு காரகன், முதிர்ச்சி, அவசரம் காட்டாதவர், தீவிரம் காட்டாதவர்


- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "கோள் தன்மையும் காரகத்துவமும்"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger