சூரியன் + ராகு சேர்ந்தால் ஏற்படும் பொதுப்பலன்கள்...


ஜாதகத்தில் சூரியன் + ராகு சேர்ந்தால் ஏற்படும் பொதுப்பலன்கள்

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்0 Response to "சூரியன் + ராகு சேர்ந்தால் ஏற்படும் பொதுப்பலன்கள்..."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger