ஜாதகத்தில் சந்திரன் + புதன் சேர்ந்தால் பொதுப்பலன்கள்...


ஜாதகத்தில் சந்திரன் + புதன் சேர்ந்தால் ஏற்படும் பொதுப்பலன்கள் : - 

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "ஜாதகத்தில் சந்திரன் + புதன் சேர்ந்தால் பொதுப்பலன்கள்..."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger