ஜாதகத்தில் செவ்வாய் லக்னத்தில் இருந்தால்...

http://www.ssivf.com/ssivf_cms.php?page=30

செவ்வாய் லக்னத்தில் சாதகமான & பாதகமான நிலையில் இருந்தால் ஏற்படும் பொது பலன்கள் : -


- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "ஜாதகத்தில் செவ்வாய் லக்னத்தில் இருந்தால்..."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger