ஜாதகத்தில் புதன் லக்னத்தில் இருந்தால்...

ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
புதன் லக்னத்தில் சாதகமான & பாதகமான நிலையில் இருந்தால் ஏற்படும் பொது பலன்கள் : - 
- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "ஜாதகத்தில் புதன் லக்னத்தில் இருந்தால்..."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger