ஜாதகத்தில் சந்திரன் இரண்டில் (2ல்) இருந்தால்


ஜாதகத்தில் சந்திரன் லக்னத்திற்கு இரண்டாம் வீட்டில் சாதகமான & பாதகமான நிலையில் இருந்தால் ஏற்படும் பொதுவான பலன்கள் : - 

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "ஜாதகத்தில் சந்திரன் இரண்டில் (2ல்) இருந்தால் "

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger