ஜாதகத்தில் இராகு இரண்டில் (2ல்) இருந்தால்

ஜாதகத்தில் இராகு லக்னத்திற்கு இரண்டாம் வீட்டில் சாதகமான & பாதகமான நிலையில் இருந்தால் ஏற்படும் பொதுவான பலன்கள் : -
- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "ஜாதகத்தில் இராகு இரண்டில் (2ல்) இருந்தால்"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger