ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் லக்னத்தில் இருந்தால்...


சுக்கிரன் லக்னத்தில் சாதகமான & பாதகமான நிலையில் இருந்தால் ஏற்படும் பொதுவான பலன்கள் : -
- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் லக்னத்தில் இருந்தால்..."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger