ஜாதகத்தில் இராகு மூன்றில் (3ல்) இருந்தால்

ஜாதகத்தில் இராகு லக்னத்திற்கு மூன்றாம் வீட்டில் சாதகமான & பாதகமான நிலையில் இருந்தால் ஏற்படும் பொதுவான பலன்கள் : -

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "ஜாதகத்தில் இராகு மூன்றில் (3ல்) இருந்தால் "

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger