ஜாதகத்தில் குரு நான்காம் வீட்டில் (4ல்) இருந்தால்...

ஜாதகத்தில் குரு லக்னத்திற்கு நான்காம் வீட்டில் சாதகமான & பாதகமான நிலையில் இருந்தால் ஏற்படும் பொதுவான பலன்கள் : -
 
- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "ஜாதகத்தில் குரு நான்காம் வீட்டில் (4ல்) இருந்தால்... "

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger