கன்னி லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு - லக்ன சுபர், பாவர், யோகர்....

கன்னி லக்னம் பற்றிய அடிப்படை :-
கன்னி உபய லக்னம்
கன்னி நிலம் லக்னம்
கன்னி பெண் லக்னம்
கன்னி கர்ம லக்னம்
கன்னி தெற்கு லக்னம்
கன்னி வைஷ்ய லக்னம்
கன்னி இரட்டை இராசி லக்னம்

65% மேலாக நன்மையான பலன் தரும் கிரகங்கள் சுபர்
65% மேலாக தீமையான பலன் தரும் கிரகங்கள் பாபர்

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "கன்னி லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு - லக்ன சுபர், பாவர், யோகர்...."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger