மேஷ லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பொதுவான நிறைகள், குறைகள், குணங்கள்....

மேஷ லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பொதுவான நிறைகள், குறைகள், குணங்கள்....

மேஷம் லக்கினம் ஒருவருக்கு ஜனன லக்னமானால்
- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "மேஷ லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பொதுவான நிறைகள், குறைகள், குணங்கள்...."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger