ஜோதிட அசுப தோஷங்கள் பகுதி 5 - சாயாதோஷம்…

ஜோதிட அசுப தோஷங்கள் பகுதி 5 - சாயாதோஷம்

ஜோதிடத்தில் உள்ள அசுப தோஷங்கள் பற்றி சில சில தோஷங்களாக இந்த பகுதிகளில் பார்த்து வருகிறோம், ஒன்றை எப்போதும் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் எந்த ஒரு தோஷமானாலும் அது அந்த ஜாதகரீதியாக தீவிரமானால் தான் அந்த தோஷங்களால் தீய பலன்கள் ஜாதகருக்கு ஏற்படும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும்.போன தொகுப்பில் -


- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 

0 Response to "ஜோதிட அசுப தோஷங்கள் பகுதி 5 - சாயாதோஷம்…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger