ஜாதகத்தில் சந்திரன் ஐந்தில் (5ல்) இருந்தால்...

ஜாதகத்தில்  சந்திரன் லக்னத்திற்கு ஐந்தாம் வீட்டில் சாதகமான & பாதகமான நிலையில் இருந்தால் ஏற்படும் பொதுவான பலன்கள் : -

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "ஜாதகத்தில் சந்திரன் ஐந்தில் (5ல்) இருந்தால்... "

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger