ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பொதுவான நிறைகள், குறைகள், குணங்கள்....

ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பொதுவான நிறைகள், குறைகள், குணங்கள்....

ரிஷபம் லக்கினம் ஒருவருக்கு ஜனன லக்னமானால்


- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 

0 Response to "ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பொதுவான நிறைகள், குறைகள், குணங்கள்...."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger