மகர லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு - லக்ன சுபர், பாவர், யோகர்....

மகர லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு - லக்ன சுபர், பாவர், யோகர்....

மகரம் லக்னம் பற்றிய அடிப்படை :-
மகரம் சரம் லக்னம்
மகரம் நிலம் லக்னம்
மகரம் பெண் லக்னம்
மகரம் கர்ம லக்னம்
மகரம் தெற்கு லக்னம்
மகரம் வைஷ்ய லக்னம்
மகரம் இரட்டை லக்னம்


65% மேலாக நன்மையான பலன் தரும் கிரகங்கள் சுபர்
65% மேலாக தீமையான பலன் தரும் கிரகங்கள் பாபர்

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 

0 Response to "மகர லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு - லக்ன சுபர், பாவர், யோகர்...."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger