கடக லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பொதுவான நிறைகள், குறைகள், குணங்கள்....

கடக லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பொதுவான நிறைகள், குறைகள், குணங்கள்....
- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 

0 Response to "கடக லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பொதுவான நிறைகள், குறைகள், குணங்கள்...."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger