திருமண நட்சத்திர பொருத்தம் - பெண் அஸ்வினி - ஆண் அஸ்வினி…

திருமணப் பொருத்தம் - நட்சத்திர பொருத்தம் - பெண் அஸ்வினி - ஆண் அஸ்வினி

முதலில் ஒன்றை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளவும் அது நட்சத்திரப் பொருத்தம் என்பது திருமணப் பொருத்தத்தில் ஒரு நுழைவாயில் (entry gate) மட்டுமே அதற்கு மேல் தோஷப் பொருத்தம், கிரக பொருத்தம், திசா ரீதியான பொருத்தம் என பலகட்டங்களை திருமணப் பொருத்ததில் தாண்ட வேண்டும். நட்சத்திர ரீதியான பொருத்தத்தில் சொல்லப்படும் உத்தம பொருத்தம், மத்திம பொருத்தம், அஸங்கம் (சேர்க்கை இல்லை) ஆகியவற்றின் பொருத்த பலம் தனிபட்ட ஜாதகத்தின் பலம் மற்றும் பலவீனத்தை ஒட்டி மாறுபடும் தன்மை கொண்டது என்பதையும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளவும்.

1. தினப்பொருத்தம் -
திருமணப் பொருத்தத்தில் பெண்ணின் அஸ்வினி நட்சச்திரமும் - ஆணின் அஸ்வினி நட்தச்திரமும் ஏக நட்சச்திரமாக வரும் ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் கூற்றின் படி இதற்கு தினப்பொருத்தம் இல்லை. தினப் பொருத்தத்தின் மூலம் தம்பதிகளின் அன்றாட வாழ்நாட்களில் நிகழும் சம்பவங்களை அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் தன்மை காட்டுவதாகும்.

2. கணப்பொருத்தம் -
இராசி மண்டலத்தில் இடம் பெற்றுள்ள 27 நட்சச்திரங்களை மூன்றுவித குண அமைப்பாக பிரித்துள்ளனர் நம் முன்னோர்கள் அந்த பிரிவே -1. தேவ கணம், 2. மனுஷ கணம், 3. ராக்ஷஸ கணம் இது தம்பதிகளின் குண அமைப்பின் ஒற்றுமையை காட்டும்.

இதில் பெண்ணின் அஸ்வினி நட்தச்திரமும் - ஆணின் அஸ்வினி நட்சத்திரமும் ஒரே தேவ கணம் இவ்வாறு வந்தால் கண பொருத்தம் உண்டு.

3. மஹேந்திரப் பொருத்தம் -
பெண்ணின் நட்சச்திரம் முதல் ஆணின் நட்சச்திரம் வரை எண்ணும் பொழுது 4,7,10,13,16,19,22,25 ஆக வந்தால் இப்பொருத்தம் உண்டு, இது தம்பதிகளின் குழந்தைக்காக கூடும் பலம், புத்திர விருத்தி ஆகியவற்றின் மோலோட்டமான பலத்தை காட்டும்.

பெண்ணின் அஸ்வினி நட்சச்திரமும் - ஆணின் அஸ்வினி நட்சத்திரமும் ஏக நட்சச்திரமாக வரும் எனவே மஹேந்திரப் பொருத்தமில்லை.

4. ஸ்திரீ தீர்க்கம் -
பெண்ணின் நட்சச்திரம் முதல் ஆணின் நட்சச்திரம் வரை எண்ணும் பொழுது 7 க்குள் வந்தால் பொருத்தம் இல்லை 7க்கு மேல் வந்தால் மத்திம பொருத்தம், 13க்கு மேல் வந்தால் உத்தம பொருத்தம், இது தம்பதிகளில் பெண்ணின் ஆயுள் விருத்திக்காக பார்க்கபடும்.

பெண்ணின் அஸ்வினி நட்சச்திரமும் - ஆணின் அஸ்வினி நட்சத்திரமும் ஏக நட்சச்திரமாக வரும் எனவே ஸ்திரீ தீர்க்க பொருத்தமில்லை.

5. யோனிப் பொருத்தம் -
இராசி மண்டலத்தில் இடம் பெற்றுள்ள 27 நட்சச்திரங்களை தாம்பத்திய உணர்வு ரீதியாகவும், ஆண், பெண் இனக்குறி தன்மை ரீதியாகவும் 14 வகை மிருகங்களாக பிரித்துள்ளனர் நம் முன்னோர்கள் இதில் பெண்ணின் நட்சச்திரம், ஆணின் நட்சச்திரம் பகை தன்மை கொண்ட மிருகங்களாக வராமல் இருக்க வேண்டும்.

அஸ்வினி மிருகப் பிரிவு குதிரையாகும் பெண்ணின் அஸ்வினி நட்சச்திரமும் - ஆணின் அஸ்வினி நட்சத்திரமும் ஏக நட்சச்திரமாக வருவதால் இரண்டுமே குதிரை என்பதால்  யோனிப் பொருத்தம் உண்டு.

6. இராசிப்பொருத்தம் -
பெண்ணின் இராசி முதல் ஆணின் இராசி வரை எண்ணும் பொழுது 1,7,9,10,11,12 ஆகிய இராசிகளாக வந்தால் இராசிப்பொருத்தம் உண்டு, பெண்ணின் இராசி முதல் ஆணின் இராசி வரை எண்ணும் பொழுது 2,3,4,5,6,8 ஆகிய இராசிகளாக வந்தால் இராசிப்பொருத்தம் இல்லை. இதனால் தம்பதிகளின் இராசிகளுடனான மனோரீதியான ஒற்றுமை அமைப்பை தெரிவிக்கும்.

இரண்டும் மேஷ இராசி என்பதால் இராசிப்பொருத்தம் உண்டு.

7. இராசி அதிபதி பொருத்தம் -
12 இராசிகளின் 7 அதிபதிகளுக்கிடை உள்ள நட்பு, சமம், பகை என்ற மூன்று வகை உறவுமுறைகளை வைத்து பார்க்க படும் பொருத்தம் இதில் இராசி அதிபதிகள் பகை என்ற உறவு வந்தால் பொருத்தமில்லை. இதனால் தம்பதிகளின் சந்திரன் அமர்ந்திருக்கும் இராசி அதிபதிகளுடனான மனோரீதியான ஒற்றுமை அமைப்பை தெரிவிக்கும்.

இரண்டும் செவ்வாயின் இராசி என்பதால் இராசி அதிபதி பொருத்தம் உண்டு.

8. வசிய பொருத்தம் -
இது தம்பதிகளுக்கிடையே உள்ள அன்னியோன்ய உறவை, இருவருக்கான ஈர்ப்பு ஆகியவற்றை குறிக்கும் பொருத்தம் ஆகும். இப்பொருத்தம் அமைந்தால் இன்னம் சிறப்பாகும் மற்றபடி இப்பொருத்தம் இல்லை என்றாலும் பெரிய பாதகம் இல்லை.

மேஷ இராசிக்கு வசிய பொருத்தம் உள்ள இராசிகள் சிம்மம், விருச்சிகம். இதில் இரண்டும் மேஷ இராசி என்பதால் வசிய பொருத்தம் இல்லை.

9. ரஜ்ஜூப் பொருத்தம் -
ரஜ்ஜூப் பொருத்தம் என்றும் மாங்கல்ய பொருத்தம் என்றும் கயிறு பொருத்தம் என பலவாறாக கூறப்படும் இது முக்கிய பொருத்தம் ஆகும், இது தம்பதிகளின் இணைப்பினால் உண்டாகும் ஆயுள் பலத்தை காட்டும் மேலும் வாழ்க்கை சக்கரத்தில் ஒன்றாக பயணிக்கும் பலத்தையும் காட்டும்,

செவ்வாயின் மிருகசீரிஷம், சித்திரை, அவிட்டம் ஆகிய 3 நட்சத்திரங்கள் சிரசு அதாவது தலை ரஜ்ஜூவில் ஒரே ரஜ்ஜூவாகும்.
இராகுவின் சதயம், சுவாதி, திருவாதிரை நட்சத்திரங்களும் சந்திரனின் ரோஹிணி, அஸ்தம், திருவோணம் நட்சத்திரங்களும் ஆகிய 6 நட்சத்திரங்கள் கழுத்து ரஜ்ஜூவில் ஒரே ரஜ்ஜூவாகும்.
சூரியனின் கார்த்திகை, உத்திராடம், உத்திரம் நட்சத்திரங்களும் குருவின் புனர்பூசம், விசாகம், பூரட்டாதி நட்சத்திரங்களும் ஆகிய 6 நட்சத்திரங்கள் வயிறு ரஜ்ஜூவில் ஒரே ரஜ்ஜூவாகும்.
சுக்கிரனின் பரணி, பூரம், பூராடம் நட்சத்திரங்களும் சனியின் அனுஷம், பூசம், உத்திரட்டாதி நட்சத்திரங்களும் ஆகிய 6 நட்சத்திரங்கள் தொடை ரஜ்ஜூவில் ஒரே ரஜ்ஜூவாகும்.
கேதுவின் அஸ்வினி, மகம், மூலம் நட்சத்திரங்களும் புதனின் கேட்டை, ரேவதி, ஆயில்யம் நட்சத்திரங்களும் ஆகிய 6 நட்சத்திரங்கள் பாத ரஜ்ஜூவில் ஒரே ரஜ்ஜூவாகும்.

இதில் பெண்ணின் நட்சச்திரமும் - ஆணின் நட்தச்திரமும் ஒரே ரஜ்ஜூவானால் பொருத்தமில்லை வெவ்வேறு ரஜ்ஜூவானால் உத்தமம், பெண்ணின் நட்சச்திரமும் - ஆணின் நட்தச்திரமும் ஆரோகணம் மற்றொன்று அவரோகணம் ஆக வந்தால் மத்திம ரஜ்ஜூ பொருத்தம் உண்டு என்று சில ஜோதிட நூல்கள் உரைக்கின்றன.

பெண்ணின் அஸ்வினி நட்சச்திரமும் - ஆணின் அஸ்வினி நட்சத்திரமும் ஏக ரஜ்ஜூவாக வருவதால் ரஜ்ஜூ பொருத்தமில்லை.

10. வேதை பொருத்தம் -
வேதை என்றால் இடையூறு, தடை  எனப் பொருள்படும். 27 நட்சச்திரங்களில் குறிப்பிட்ட நட்சத்திரம் மற்றொரு நட்சச்திரத்திற்கு வேதை ஏற்படுத்தும் என்று ஜோதிட நூல்கள் உரைக்கின்றன, எனவே இவ்வாறு வேதை ஏற்படுத்தும் நட்சச்திரங்கள் பொருத்தமில்லாது போகும்.

ஒன்றுக்கொன்று வேதை அடையும் நட்சத்திரங்கள் :

    அஸ்வினி - கேட்டை
    பரணி - அனுஷம்
    கார்த்திகை - விசாகம்
    ரோஹிணி - சுவாதி
    திருவாதிரை - திருவோணம்
    புனர்பூசம் - உத்திராடம்
    பூசம் - பூராடம்
    ஆயில்யம் - மூலம்
    மகம் - ரேவதி
    பூரம் - உத்திரட்டாதி
    உத்திரம் - பூரட்டாதி
    அஸ்தம் - சதயம்
    மிருகசீரிஷம் - சித்திரை
    மிருகசீரிஷம் - அவிட்டம்
    சித்திரை- அவிட்டம்

பெண்ணின் அஸ்வினி நட்சச்திரமும் - ஆணின் அஸ்வினி நட்சத்திரமும் வேதை அடையும் நட்சத்திரங்கள் இல்லை எனவே வேதை பொருத்தம் உண்டு.

11. நாடிப் பொருத்தம் -
நமது மருத்துவத்தில் உடலின் பஞ்பூத கலப்பு சக்தியை வைத்து மூன்று வகை நாடிகளாக வகைபடுத்துவர் அது வாதம், பித்தம், சிலேத்துமம் இதை சமஸ்கிருதத்தில் பார்சுவநாடி, மத்தியா நாடி, சமான நாடி என்பர் இதில் இந்த வகைபடுத்தலை 27 நட்சச்திரங்களுக்கும் பொருத்தபட்டுள்ளது அவை
பார்சுவநாடி () வாத நாடி - அஸ்வினி, திருவாதிரை, புனர்பூசம், உத்தரம், அஸ்தம், கேட்டை, மூலம், சதயம், பூரட்டாதி
மத்தியா நாடி () பித்த நாடி - பரணி, மிருகசீரிஷம், பூசம், பூரம், சித்திரை, அனுஷம், பூராடம், அவிட்டம், உத்திரட்டாதி.
சமான நாடி () சிலேத்தும நாடி - கார்த்திகை, ரோஹிணி, ஆயில்யம், மகம், சுவாதி, விசாகம், உத்திராடம், திருவோணம், ரேவதி

பெண் நாடியும் ஆண் நாடியும் வெவ்வேறாக நாடியாக இருந்தாலும், பெண் நாடியும் ஆண் நாடியும் சமான நாடி (சிலேத்தும நாடி) இருந்தால் நாடிப் பொருத்தம் உண்டு.

பெண்ணின் அஸ்வினி நட்சத்திரமும் - ஆணின் அஸ்வினி நட்சத்திரமும் வாத நாடி அடையும் நட்சத்திரங்கள் எனவே ஒரே நாடியாவதால் நாடிப் பொருத்தமில்லை.

12. விருட்ச பொருத்தம் -
விருட்சம் என்றால் மரம் இதில் 27 நட்சச்திரங்களையும் இளகிய பால் மரங்கள் என்ற ஒரு வகையிலும், உறுதிதன்மையான பால் இல்லாதது மரங்கள் மற்றொரு வகையிலும் பிரித்துள்ளனர், பெண்ணின் நட்சச்திரமும் - ஆணின் நட்தச்திரமும் பால் மரமாக இருந்தால் விருட்ச பொருத்தம் உண்டு, இது ஒரு முக்கிய பொருத்தம் இல்லை

பால் இருக்கும் வகை
    கார்த்திகை - அத்தி
    ரோஹிணி - நாவல்
    பூசம் - அரசு
    ஆயில்யம் - புன்னை
    மகம் - ஆல்
    பூரம் - பலா
    உத்தரம் - அலரி
    அஸ்தம் - வேலம்
    கேட்டை - பிராய்
    மூலம் - மா
    பூராடம் - வஞ்சி
    உத்திராடம் - பலா
    திருவோணம் - எருக்கு
    பூரட்டாதி - தேமா
    ரேவதி -இலுப்பை
பால் இல்லாத வகை
    அஸ்வினி - எட்டி
    பரணி - நெல்லி
    மிருகசீரிஷம் - கருங்காலி
    திருவாதிரை - செங்கருங்காலி
    புனர்பூசம் - மூங்கில்
    சித்திரை - வில்வம்
    சுவாதி - மருதம்
    விசாகம் - விளா
    அனுஷம் - மகிழ்
    அவிட்டம் - வன்னி
    சதயம் - கடம்பு
    உத்திரட்டாதி - வேம்பு

பெண்ணின் அஸ்வினி நட்சத்திரமும் - ஆணின் அஸ்வினி நட்சத்திரமும் பால் இல்லாத வகை எனவே பொருத்தமில்லை.

பெண்ணின் அஸ்வினி நட்சத்திரமும் - ஆணின் அஸ்வினி நட்சத்திரமும் திருமண பொருத்தத்தில் மொத்தம் 12 பொருத்தில் 5 பொருத்தம் மட்டுமே பெற்றுள்ளது எனவே இந்த இரு நட்சத்திரங்களுக்கும் பொருந்த தரம் அஸங்கம் (சேர்க்கை இல்லை) .

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 


0 Response to "திருமண நட்சத்திர பொருத்தம் - பெண் அஸ்வினி - ஆண் அஸ்வினி…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger