ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 21 - லட்சுமி யோகம்…

ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 21 - லட்சுமி யோகம்

ஜோதிடத்தில் உள்ள ராஐ யோகங்கள் பற்றி சில சில யோகங்களாக இந்த பகுதிகளில் பார்போம், ஒன்றை எப்போதும் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் எந்த  ராஐ யோகங்கள் ஆனாலும் அது லக்னத்திற்கும் நல்ல நிலையும், நட்சத்திர பலமும், மற்ற அம்சங்களில் நல்ல ஸ்தான பலனும், வேறு எந்த வகையிலும் தோஷப்படாமலும் சிறந்த சுப பலமும் பெற்று அமைந்தால் தான் அந்த ராஐயோகங்களின் பலனை ஜாதகர் முழுமையாக பெற முடியும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும். மேலும் சில யோக அமைப்புகளுக்கு அந்த யோக அமைப்புக்கு காரணமான கிரகசார திசா புத்திகள் நடைபெறும் காலம் வந்தால் தான் யோக அமைப்புக்கான பலன்கள் வந்து சேரும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும்.

போன பதிவில் -

லட்சுமியோகம்
லட்சுமி யோகங்கள் பல உள்ளது அதில் இதுவும் ஒன்று அதாவது லக்னாதிபதியும் பூர்வபுண்ணிய ஸ்தானமான 5ஆம் ஸ்தானாதிபதி சேர்ந்தோ தனித்தாகவோ 2, 11 ஸ்தானங்களில் இருந்து 2, 11 ஸ்தானாதிபதிகளில் ஏதேனும் ஒரு கிரகம் ஆட்சி, உச்சம் அடைந்தால் அது லட்சுமி யோகம் ஆகும். இதில் அசுப கிரக சேர்க்கை பார்வை இருந்தால் யோக பலன்குறைவு ஏற்படும்.

இதன் பலன்கள் -
பிறப்பிலேயே உயர்வான குடும்பத்தில் ஜனனம், உயர்வான செல்வங்கள் பெரும் வசதி, வாழ்வில் உயர்வான அந்தஸ்துகள் குறைந்த உழைப்பிலேயே பெறுவார். குரு இதில் சம்பந்தபட்டால் ஆன்மீக பணி உயர்வு, தீர்க்கமான இறையருள் ஏற்படும், சுக்கிரன் இதில் சம்பந்தபட்டால் நவீன வசதியான பொருட்களை பெறும் வசதி, தொழில்நுடப வசதிகள், கலைகளினால் உயர்வான புகழ் பணம் சம்பாதித்தல்.

0 Response to "ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 21 - லட்சுமி யோகம்…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger