ஜாதகத்தில் இராகு ஆறில் (6ல்) இருந்தால்...

ஜாதகத்தில் இராகு லக்னத்திற்கு ஆறாம் வீட்டில் சாதகமான & பாதகமான நிலையில் இருந்தால் ஏற்படும் பொதுவான பலன்கள் : -


- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 

0 Response to "ஜாதகத்தில் இராகு ஆறில் (6ல்) இருந்தால்... "

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger