ஜாதகத்தில் சூரியன் ஏழில் (7ல்) இருந்தால்...


ஜாதகத்தில் சூரியன் லக்னத்திற்கு ஏழாம் வீட்டில் சாதகமான & பாதகமான நிலையில் இருந்தால் ஏற்படும் பொதுவான பலன்கள் : -
- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 

0 Response to "ஜாதகத்தில் சூரியன் ஏழில் (7ல்) இருந்தால்... "

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger