தனி கர்மமும், பொதுகர்மமும் - பெரும்மழை, வெள்ளம், வறட்சி, பூகம்பம்….

தனி கர்மமும், பொதுகர்மமும் - பெரும்மழை, வெள்ளம், வறட்சி, பூகம்பம்….
- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 

0 Response to "தனி கர்மமும், பொதுகர்மமும் - பெரும்மழை, வெள்ளம், வறட்சி, பூகம்பம்…."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger