ஜாதகத்தில் குரு ஏழில் (7ல்) இருந்தால்...

ஜாதகத்தில் குரு லக்னத்திற்கு ஏழாம் வீட்டில் சாதகமான & பாதகமான நிலையில் இருந்தால் ஏற்படும் பொதுவான பலன்கள் : -- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 

0 Response to "ஜாதகத்தில் குரு ஏழில் (7ல்) இருந்தால்..."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger