ஜாதகத்தில் சனி ஏழில் (7ல்) இருந்தால்...

ஜாதகத்தில் சனி லக்னத்திற்கு ஏழாம் வீட்டில் சாதகமான & பாதகமான நிலையில் இருந்தால் ஏற்படும் பொதுவான பலன்கள் : -

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 


0 Response to "ஜாதகத்தில் சனி ஏழில் (7ல்) இருந்தால்... "

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger