கிரக பார்வை என்றால், நவகிரகங்கள் பார்வை செய்யும் ஸ்தானங்கள்…

நவகிரகங்கள் பார்வை செய்யும் ஸ்தானங்கள்
முதலில் கிரக பார்வை என்றால் என்ன என்று சுருக்கமாக தெரிந்துகொள்வோம் -


- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 0 Response to "கிரக பார்வை என்றால், நவகிரகங்கள் பார்வை செய்யும் ஸ்தானங்கள்…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger