காதல் ஜாதகம் - சாதகமும் பாதகமும் பகுதி 3…

காதல் ஜாதகம் - சாதகமும் பாதகமும் பகுதி 3…

என் செல்பேசியைவிட அவனே அழகானவன் ஏனென்றால்
என் செல்பேசியை என் விரல்கள் தீண்டி பின் தான் பிரகாசிக்கிறது
அவனோ என் கண்கள் அவனை பார்த்தாலே பிரகாசிக்கிறான் - பிரியதர்ஷினி

காதல் ஜாதகம் - சாதகமும் பாதகமும் பகுதி 2… படிக்காதவர்கள் படித்துவிட்டு பின் அடுத்த பகுதியை படிக்கலாம்

0 Response to "காதல் ஜாதகம் - சாதகமும் பாதகமும் பகுதி 3…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger