ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 36 - ஜெய யோகம்…

ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 36 - ஜெய யோகம்

ஜோதிடத்தில் உள்ள ராஐ யோகங்கள் பற்றி சில சில யோகங்களாக இந்த பகுதிகளில் பார்போம், ஒன்றை எப்போதும் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் எந்த  ராஐ யோகங்கள் ஆனாலும் அது லக்னத்திற்கும் நல்ல நிலையும், நட்சத்திர பலமும், மற்ற அம்சங்களில் நல்ல ஸ்தான பலனும், வேறு எந்த வகையிலும் தோஷப்படாமலும் சிறந்த சுப பலமும் பெற்று அமைந்தால் தான் அந்த ராஐயோகங்களின் பலனை ஜாதகர் முழுமையாக பெற முடியும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும். மேலும் சில யோக அமைப்புகளுக்கு அந்த யோக அமைப்புக்கு காரணமான கிரகசார திசா புத்திகள் நடைபெறும் காலம் வந்தால் தான் யோக அமைப்புக்கான பலன்கள் வந்து சேரும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும்.


ஜெய யோகம் -
ஜென்ம லக்னத்திற்கு 6 ஆம் ஸ்தானாதிபதி நீசம் அடைந்து, 10 ஆம் ஸ்தானாதிபதி முழுமையாக உச்சம் அடைந்து அமைந்திருந்தால் இந்த ஜெய யோகம் ஏற்படுகிறது, இது அனைத்து லக்னங்களுக்கும் பொருந்தாது மற்றும் மற்ற வர்க்க சக்கரங்களில் பலவீனப்பட்டுவிடக் கூடாது என இந்த யோகம் முழு பலம் அடைய பலவிஷயங்களை பார்க்க வேண்டி வரும்.

இதன் பலன்கள் -
வெற்றிகளை தனக்கு உரியதாக்கி கொள்ளும் தகுதி உள்ளவராக இருப்பார், எதிரிகளை வெல்லும் யோகம், எடுத்து காரியங்கள் அனைத்திலும் முடிந்த அளவுக்கு காரிய சித்திகளும் அதில் சாதனைகள் அதற்கு உரிய அங்கீகாரமும் கிடைக்கும்.

0 Response to "ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 36 - ஜெய யோகம்…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger