ஜாதகத்தில் குரு எட்டில் (8ல்) இருந்தால்...

ஜாதகத்தில் குரு (வியாழன்) லக்னத்திற்கு எட்டாம் வீட்டில் சாதகமான & பாதகமான நிலையில் இருந்தால் ஏற்படும் பொதுவான பலன்கள் : -- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 0 Response to "ஜாதகத்தில் குரு எட்டில் (8ல்) இருந்தால்... "

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger