ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 37 - திரிலோச்சன யோகம்…

ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 37 - திரிலோச்சன யோகம்

ஜோதிடத்தில் உள்ள ராஐ யோகங்கள் பற்றி சில சில யோகங்களாக இந்த பகுதிகளில் பார்போம், ஒன்றை எப்போதும் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் எந்த  ராஐ யோகங்கள் ஆனாலும் அது லக்னத்திற்கும் நல்ல நிலையும், நட்சத்திர பலமும், மற்ற அம்சங்களில் நல்ல ஸ்தான பலனும், வேறு எந்த வகையிலும் தோஷப்படாமலும் சிறந்த சுப பலமும் பெற்று அமைந்தால் தான் அந்த ராஐயோகங்களின் பலனை ஜாதகர் முழுமையாக பெற முடியும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும். மேலும் சில யோக அமைப்புகளுக்கு அந்த யோக அமைப்புக்கு காரணமான கிரகசார திசா புத்திகள் நடைபெறும் காலம் வந்தால் தான் யோக அமைப்புக்கான பலன்கள் வந்து சேரும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும்.


திரிலோச்சன யோகம் -
நவகிரகங்களில் தலையாய கிரகமாக இருக்கும் சூரியன் அதற்கு அடுத்த சந்திரன், கிழமைகளில் ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய் என மூன்றாவது இடம் தரப்பட்டுள்ள செவ்வாய் என ஆக சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய் ஆகிய மூன்று கிரகங்களும் தங்களுக்கு தங்கள் திரிகோண ஸ்தானத்தில் 1,5,9 அமைந்திருந்தால் இந்த திரிலோச்சன யோகம் ஏற்படுகிறது.

இதன் பலன்கள் -
செல்வ செழிப்புமிக்க அமைப்பு, சிறந்த வலிமை, அவரது எதிரிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக இருப்பது, மிகவும் அறிவார்ந்த நபராகவும் மற்றும் நல்ல ஆயுளை பெறுவது, வம்சாவளியின் விருத்தி, சாதகமான சக்திகள் மற்றும் அதிகாரம் ஆகிய நற்பலன்களை தரும்.

0 Response to "ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 37 - திரிலோச்சன யோகம்…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger