ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 38 - தீர்க்காயுள் யோகம்…

ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 38 - தீர்க்காயுள் யோகம்

ஜோதிடத்தில் உள்ள ராஐ யோகங்கள் பற்றி சில சில யோகங்களாக இந்த பகுதிகளில் பார்போம், ஒன்றை எப்போதும் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் எந்த  ராஐ யோகங்கள் ஆனாலும் அது லக்னத்திற்கும் நல்ல நிலையும், நட்சத்திர பலமும், மற்ற அம்சங்களில் நல்ல ஸ்தான பலனும், வேறு எந்த வகையிலும் தோஷப்படாமலும் சிறந்த சுப பலமும் பெற்று அமைந்தால் தான் அந்த ராஐயோகங்களின் பலனை ஜாதகர் முழுமையாக பெற முடியும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும். மேலும் சில யோக அமைப்புகளுக்கு அந்த யோக அமைப்புக்கு காரணமான கிரகசார திசா புத்திகள் நடைபெறும் காலம் வந்தால் தான் யோக அமைப்புக்கான பலன்கள் வந்து சேரும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும்.


தீர்க்காயுள் யோகம்
நீண்ட வாழ்நாளை தரும் இந்த ஆயுள் யோகங்கள் ஜோதிடத்தில்  பல உள்ளது அதில் ஒன்றை பார்ப்போம் ஜென்ம லக்னத்திற்கு கேந்திர திரிகோணங்களில் பாப கிரகங்கள் இல்லாமல் இருந்து லக்னாதிபதி 4 ல் இருந்து குரு பகவான் 8 ல் இருந்தால் ஒரு தீர்க்காயுள் யோகம் ஆகும் இவர் புண்ணியகர்மா செய்த உயிராக வர்ணிக்கபடுகிறது இப்படிபட்ட ஜாதகத்தில் சந்திரனும் வலிமையாக அமைந்தால் 100 வயது வரை வாழ்வாராம்.

0 Response to "ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 38 - தீர்க்காயுள் யோகம்…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger