ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 40 - தீர்க்காயுள் யோகம்…

ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 40 - தீர்க்காயுள் யோகம்

ஜோதிடத்தில் உள்ள ராஐ யோகங்கள் பற்றி சில சில யோகங்களாக இந்த பகுதிகளில் பார்போம், ஒன்றை எப்போதும் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் எந்த  ராஐ யோகங்கள் ஆனாலும் அது லக்னத்திற்கும் நல்ல நிலையும், நட்சத்திர பலமும், மற்ற அம்சங்களில் நல்ல ஸ்தான பலனும், வேறு எந்த வகையிலும் தோஷப்படாமலும் சிறந்த சுப பலமும் பெற்று அமைந்தால் தான் அந்த ராஐயோகங்களின் பலனை ஜாதகர் முழுமையாக பெற முடியும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும். மேலும் சில யோக அமைப்புகளுக்கு அந்த யோக அமைப்புக்கு காரணமான கிரகசார திசா புத்திகள் நடைபெறும் காலம் வந்தால் தான் யோக அமைப்புக்கான பலன்கள் வந்து சேரும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும்.


தீர்க்காயுள் யோகம்
நீண்ட வாழ்நாளை தரும் இந்த ஆயுள் யோகங்கள் ஜோதிடத்தில்  பல உள்ளது அதில் ஒன்றை பார்ப்போம் ஜென்ம லக்னத்தின் லக்னாதிபதி 2,4,8,10 ஆம் ஸ்தானங்களில் ஆட்சி, உச்சம் அடைந்திருந்தால் அது ஒரு தீர்க்காயுள் யோகம் ஆகும் இவர் 60 வயதை தாண்டியும் வாழும் முக்கிய யோகத்தை தருமாம், இப்படி உள்ள ஜாதகத்தில் சனி பகவான் லக்னத்திற்கு நட்பு கிரகமாகி அவரும் 2,4,8,10 ஆட்சி, உச்சம் அடைந்திருந்தால் 80 வயதை தாண்டும் ஆயுள் யோகம் ஏற்படும்.

0 Response to "ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 40 - தீர்க்காயுள் யோகம்…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger