ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 44 - விஷ்ணு யோகம்…


ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 44 - விஷ்ணு யோகம்

ஜோதிடத்தில் உள்ள ராஐ யோகங்கள் பற்றி சில சில யோகங்களாக இந்த பகுதிகளில் பார்போம், ஒன்றை எப்போதும் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் எந்த  ராஐ யோகங்கள் ஆனாலும் அது லக்னத்திற்கும் நல்ல நிலையும், நட்சத்திர பலமும், மற்ற அம்சங்களில் நல்ல ஸ்தான பலனும், வேறு எந்த வகையிலும் தோஷப்படாமலும் சிறந்த சுப பலமும் பெற்று அமைந்தால் தான் அந்த ராஐயோகங்களின் பலனை ஜாதகர் முழுமையாக பெற முடியும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும். மேலும் சில யோக அமைப்புகளுக்கு அந்த யோக அமைப்புக்கு காரணமான கிரகசார திசா புத்திகள் நடைபெறும் காலம் வந்தால் தான் யோக அமைப்புக்கான பலன்கள் வந்து சேரும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும்.


விஷ்ணு யோகம்
ஜென்ம லக்னத்திற்கு ஒன்பதாம் ஸ்தானத்தின் அதிபதியும் பத்தாம் ஸ்தானத்தின் அதிபதியும் உடன் சேர்ந்து இரண்டாம் ஸ்தானத்தில் இருந்து இவர்களில் யாரேனும் ஒருவர் ஆட்சி, உச்சம் அடைந்து வர்க்க சக்கரங்களிலும் வலுவடைய இந்த விஷ்ணு யோகம் ஏற்படும், இந்த அமைப்பில் இரண்டாம் ஸ்தானத்தின் அதிபதி கெட்டுவிடக்கூடாது மேலும் இந்த அமைப்பில் இராகு கேது கிரகங்கள் இரண்டாம் ஸ்தானத்தில் இடம் பெற்றாலும் 6,12 க்குடைய கிரகம் இரண்டாம் ஸ்தானத்தில் இடம் பெற்றாலும் இந்த யோகம் வலுக்குறைந்துவிடும்.

இதன் பலன்கள் -
வியபாரம் சார்ந்த பயணங்கள் நிறைய மேற்க்கொள்வார், செழிப்பான வீட்டு வசதிகள், சிறப்பான தனயோகம், பல்வேறு புதிய புதிய சூழல்களிலும் தன்னை தகவுவமைத்து கொண்டு சிறப்பாக பணியாற்றுவார், வெளிநாட்டு யோகம், தொழில் துறை சார்ந்த அங்கீகாரம் மற்றும் பாராட்டுகளை பெறுவார், திறமையாக பணம் சேர்ப்பார், தன்னை சுற்றி உள்ள சூழலை சாதகமாக்கும் திறனும் இருக்கும்.

இந்த யோகம் அமைந்த ஒரு உதாரண படம்


- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 44 - விஷ்ணு யோகம்…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger