ஜாதகத்தில் புதன் ஒன்பதில் (9ல்) இருந்தால்...

ஜாதகத்தில் புதன் லக்னத்திற்கு ஒன்பதாம் வீட்டில் சாதகமான & பாதகமான நிலையில் இருந்தால் ஏற்படும் பொதுவான பலன்கள் : -- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 

0 Response to "ஜாதகத்தில் புதன் ஒன்பதில் (9ல்) இருந்தால்... "

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger