ஜாதகத்தில் குரு (வியாழன்) ஒன்பதில் (9ல்) இருந்தால்...

ஜாதகத்தில் குரு லக்னத்திற்கு ஒன்பதாம் வீட்டில் சாதகமான & பாதகமான நிலையில் இருந்தால் ஏற்படும் பொதுவான பலன்கள் : -

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "ஜாதகத்தில் குரு (வியாழன்) ஒன்பதில் (9ல்) இருந்தால்..."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger