ஜாதகத்தில் ரிஷப ராசியில் சந்திரன் இருந்தால் -

ஜாதகத்தில் ரிஷபத்தில் சந்திரன் அமர்ந்தால் -

 
குறிப்பு - சந்திர பகவான் இரண்டரை நாட்களில் ஒரு ராசியில் இருந்து பயணிக்க கூடியவர் அதனால் அந்த காலங்களில் பிறக்கும் அத்தனை குழந்தைக்கும் இந்த இராசியில் தான் இருப்பார் அதனால் சொல்லபட்ட பலன்கள் பொதுவானது தனி ஜாதக பலம் பலவீனம் பொறுத்து மாறுபடும் மேலும் கிரகம் ஒரு இராசியில் பல சூட்சம பலங்கள் பலவீனங்கள் வலிமையடையும் முறைகள் உள்ளன மற்ற கிரக தாக்கம் உள்ளன எனவே அதை ஒட்டியும் மேலே சொல்லபட்ட பலன்கள் மாறி நடக்கும்.

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "ஜாதகத்தில் ரிஷப ராசியில் சந்திரன் இருந்தால் - "

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger