ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 48 - நித்யகர்ம யோகம்…

ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 48 - நித்யகர்ம யோகம்

ஜோதிடத்தில் உள்ள ராஜ யோகங்கள் பற்றி சில சில யோகங்களாக இந்த பகுதிகளில் பார்போம், ஒன்றை எப்போதும் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் எந்த  ராஜ யோகங்கள் ஆனாலும் அது லக்னத்திற்கும் நல்ல நிலையும், நட்சத்திர பலமும், மற்ற அம்சங்களில் நல்ல ஸ்தான பலனும், வேறு எந்த வகையிலும் தோஷப்படாமலும் சிறந்த சுப பலமும் பெற்று அமைந்தால் தான் அந்த ராஜயோகங்களின் பலனை ஜாதகர் முழுமையாக பெற முடியும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும். மேலும் சில யோக அமைப்புகளுக்கு அந்த யோக அமைப்புக்கு காரணமான கிரகசார திசா புத்திகள் நடைபெறும் காலம் வந்தால் தான் யோக அமைப்புக்கான பலன்கள் வந்து சேரும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும்.

போன பதிவில் -

நித்யகர்ம யோகம்
ஜென்ம லக்னத்திற்கு சனி பகவான் கேந்திர, பணபர ஸ்தானங்களில் ஆட்சி, உச்சம், நட்பு வீடுகளில் இருந்து சுப பலமான வியாழன் (குரு) பகவான் 5,7,9 ஆம் பார்வையில் ஏதேனும் பார்வையால் பார்க்க இந்த
நித்யகர்ம யோகம் ஏற்படும். குரு, சனி இரண்டு கிரகங்களும் பலப்படும் அளவு இந்த யோகமும் பலப்படும்.

இதன் பலன்கள் -
அப்படிபட்ட நபருக்கு ஒரளவுக்கு வசதியான வேலையாக அமையும். வாழ்க்கை மிகவும் சீரானதாக சுமூகமாக இருக்கும்.  அவருக்கு வேலையில் மதிப்பு மற்றும் மரியாதையை அனுபவிக்க முடியும். அளவான ஆடம்பரம் அனுபவிப்பார். அவருக்கு மிக எளிதாக வேலை கிடைக்கும். சுற்றத்து மக்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.

0 Response to "ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 48 - நித்யகர்ம யோகம்…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger