தேனி, தூத்துக்குடி, திருப்பூர் - தமிழ்நாடு மக்கள்தொகை இராசியின் எண்ணிக்கை பகுதி 8…

தமிழ்நாடு மக்கள்தொகை இராசியின் எண்ணிக்கை பகுதி 7 - தேனி, தூத்துக்குடி, திருப்பூர்

ஒரு விஷயத்தை சற்று ஆழமாக பார்ப்பது எமது வழக்கம் அதில் ஒன்று தான் இது தமிழ்நாடு மொத்த மக்கள்தொகை அதில் எண்ணிக்கையை 12 இராசிகளின் எண்ணிக்கையாக கருதி வகுத்து கூட்டி வரும் விடைகள் தான் இவைகள். இது ஒரு ஒரளவு ஒத்துப்போகும் மதிப்பீடு தான் துல்லிய மதிப்பீடு அல்ல இருந்தாலும் தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமான எண்ணிக்கைகள். இதில் வரும் தமிழ்நாடு மொத்த மக்கள்தொகைகள் இந்தியாவின் 2011 சென்செஸ் கணக்கெடுப்பின் படி உள்ள தொகைகளை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

மாவட்டம்
தேனி (2011)
மக்கள்தொகை
12,43,684
ஆண்
6,24,922
பெண்
6,18,762
ஒரு இராசியின் மக்கள்தொகை
1,03,640
ஒரு இராசியின் ஆண் மக்கள்தொகை
52,077
ஒரு இராசியின் பெண் மக்கள்தொகை
51,564
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் மக்கள்தொகை
11,516
ஒரு நட்சத்திரத்தின் மக்கள்தொகை
46,062
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் ஆண் மக்கள்தொகை
5,786
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் பெண் மக்கள்தொகை
5,729
ஒரு நட்சத்திரத்தின் ஆண் மக்கள்தொகை
23,145
ஒரு நட்சத்திரத்தின் பெண் மக்கள்தொகை
22,917

மாவட்டம்
தூத்துக்குடி (2011)
மக்கள்தொகை
17,38,376
ஆண்
8,58,919
பெண்
8,79,457
ஒரு இராசியின் மக்கள்தொகை
1,44,865
ஒரு இராசியின் ஆண் மக்கள்தொகை
71,577
ஒரு இராசியின் பெண் மக்கள்தொகை
73,288
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் மக்கள்தொகை
16,096
ஒரு நட்சத்திரத்தின் மக்கள்தொகை
64,384
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் ஆண் மக்கள்தொகை
7,953
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் பெண் மக்கள்தொகை
8,143
ஒரு நட்சத்திரத்தின் ஆண் மக்கள்தொகை
31,812
ஒரு நட்சத்திரத்தின் பெண் மக்கள்தொகை
32,572

மாவட்டம்
திருப்பூர் (2011)
மக்கள்தொகை
24,71,222
ஆண்
12,42,974
பெண்
12,28,248
ஒரு இராசியின் மக்கள்தொகை
2,05,935
ஒரு இராசியின் ஆண் மக்கள்தொகை
1,03,581
ஒரு இராசியின் பெண் மக்கள்தொகை
1,02,354
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் மக்கள்தொகை
22,882
ஒரு நட்சத்திரத்தின் மக்கள்தொகை
91,527
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் ஆண் மக்கள்தொகை
11,509
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் பெண் மக்கள்தொகை
11,373
ஒரு நட்சத்திரத்தின் ஆண் மக்கள்தொகை
46,036
ஒரு நட்சத்திரத்தின் பெண் மக்கள்தொகை
45,491

0 Response to "தேனி, தூத்துக்குடி, திருப்பூர் - தமிழ்நாடு மக்கள்தொகை இராசியின் எண்ணிக்கை பகுதி 8…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger