நவகிரகங்களும் அதன் தேர்களும் குதிரைகளும்…

நவகிரகங்களும் அதன் தேர்களும் குதிரைகளும்


நவகிரகங்களும் அது வான வீதியில் பயணிக்கும் அந்த பாதையை நட்சத்திர பாதை என்றும் அவை பயணிக்க கிளம்பும் கதிர் அலைகளை நாம் அதை எளிதாக உணர உதவும் பொருட்டு அதை தேர்கள் மற்றும் குதிரைகள் உவமைபடுத்தி வகுத்துள்ளனர் நம் முன்னோர்கள் அதன் விவரம் பின்வருமாறு உள்ளது

சூரியன் ஏழு வர்ண குதிரைகள் பூட்டி இழுக்கப்படும்  தேரில் சவாரி செய்கிறார்.

சந்திரன் மூன்று சக்கரங்கள் பத்து குதிரைகள் பூட்டிய தேரில் சவாரி செய்கிறார்.

புதன் தேர் நெருப்பு, காற்று செய்யப்பட்ட மற்றும் ஆழமான மஞ்சள் நிற எட்டு குதிரைகள் பூட்டி இழுக்கப்படும்  தேரில் சவாரி செய்கிறார்.

செவ்வாய் தங்க தேரில் எட்டு சிவப்புக் குதிரைகள் பூட்டி இழுக்கப்படும் தேரில் சவாரி செய்கிறார்.

குரு (பிருஹஸ்பதி) எட்டு மஞ்சள் குதிரைகள் இழுக்கப்படும் தங்க தேரில் சவாரி செய்கிறார்.

இராகு தேர் பழுப்பு நிறம் மற்றும் எட்டு கருப்பு குதிரைகள் பூட்டி இழுக்கப்படும் தேரில் சவாரி செய்கிறார்.

கேது தேர் அடர் சிவப்பு நிறத்தில் எட்டு குதிரைகள் பூட்டி இழுக்கப்படும் தேரில் சவாரி செய்கிறார்.

சுக்கிரன் அழகான கொடிகள் மூலம் அலங்கரிக்கப்பட்ட பிரகாசமான தேரில் பத்து குதிரைகள் பூட்டி இழுக்கப்படும் தேரில் சவாரி செய்கிறார்.

சனி விநோதமான வர்ணம் கொண்ட எட்டு குதிரைகள் பூட்டி இழுக்கப்படும் தேரில் சவாரி செய்கிறார்.

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "நவகிரகங்களும் அதன் தேர்களும் குதிரைகளும்…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger