நவகிரக காரகத்துவ இடங்கள் - புதன்...

நவகிரக காரகத்துவ ஸ்தலங்கள் - புதன்...

நவகிரகங்களும் தங்கள் தங்கள் ஆதிக்கம் அதிகம் காட்டும் இடங்களாக பிரித்து சொல்லும் ஒரு சமஸ்கிருத நூலின் மொழி பெயர்ப்பாக வந்த ஒரு பழம் தமிழ் நூலின் சில குறிப்பிட்ட இந்த பகுதி மட்டும் கிடைத்தது அதை தங்களின் முன் இந்த வலைபதிவின் மூலம் பதிவிக்கிறேன்.

பாடசாலை சான்றோர் கல்விக்கூடம் நூலகம் நூல்விற்கும்
இடங்கள் அச்சகம் உரை எழுத்துக்கூடம் அரசு பதிவிடம்
வேடத்தார் மேடை உல்லாசக்கூடம் வர்த்தகசபை பாற்
கடலில் துயில் பகவான் கோயில் புதன் காரகதலங்களாம்.
- கிரகபதி சந்தம்

பொருள் - பாடசாலை சான்றோர் கல்விக்கூடம் என்றால் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் என்றெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம்….,  நூலகங்கள், புத்தக விற்பனை கடைகள், அச்சகம், செய்திதாள் மற்றும் பத்திரிக்கை பதிப்பகம்,  அரசு பதிவு அலுவலகம், வேடம் போடும் நாடக மேடை, சுற்றுலா மற்றும் மனமகிழ் இடங்கள், தொழில் வர்த்தக சபைகள், மஹாவிஷ்ணுவின் கோயில்கள் புதனின் ஆதிக்கம் அதிகம் காட்டும் பூமியின் தலங்கள் ஆகும்.

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "நவகிரக காரகத்துவ இடங்கள் - புதன்..."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger