தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்


அனைவரும் வாழ
அனைவருக்கும் வாழும்
அனைவரான ஆண்டவன் அருள் புரிய
அனைவருமாக சேர்ந்து மகிழ்ந்திட
அனைவருக்கும்
தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்
- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்


0 Response to "தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger