பஞ்சபூதங்களும் அவை சார்ந்த உடல் உறுப்புகள் அக்குபஞ்சர் + ஜோதிடம்…


பஞ்சபூதங்களும் அவை சார்ந்த உடல் உறுப்புகள் அக்குபஞ்சர் + ஜோதிடம்

எனக்கு அக்குபஞ்சர் மருத்துவ முறை தெரியாது ஆனால் அந்த புத்தகத்தின் ஆரம்ப கட்டத்தில் பஞ்சபூதங்கள் உடலில் உள்ள உறுப்புகளில் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் சக்தி அளிப்பதாக உள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது அந்த பஞ்சபூதங்களை நமது உடலில் உள்ள உறுப்புகளோடு தொடர்பு படுத்தி எழுதி உள்ளது, அது நமது ஜோதிட நவகிரகங்களோடு தொடர்பு படுத்தி பார்த்தேன் அதன் பதிவு தான் இது. அக்குபஞ்சர் மருத்துவ முறையில் சீன நாட்டினரின் முறையின் படி பஞ்சபூதங்கள் fire, earth, metal, water, wood. ஜப்பானிய நாட்டினரின் முறையின் Earth, Water, Fire, Wind, and Void இதை நமது முறையில் ஒப்பீட்டால்

சமஸ்கிருதம்
தமிழ்
ஜப்பான்
சீனம்
பூமி\பிருத்வி
நிலம்\மண்
Earth
Earth
அப்பு\ஜல
நீர்\தண்ணீர்
Water
Water
அக்னி\கர்கா
நெருப்பு\தீ
Fire
Fire
வாயு\மாருட்
காற்று\வளி
Wind
Metal
ஆகாயம்\அம்பரா
வெளி\விண்
Void
Wood

இந்த சீனா அக்குபஞ்சர் முறையில் பஞ்சபூதங்களின் சமநிலை மாறி அமைய நோய் என்றும் அந்த நோய்களால் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் உறுப்புகளாக அந்த நூல் சுட்டிகாட்டிய சிலவற்றை இங்கே நவகிரகங்களோடு தொடர்பு படுத்தி சுட்டிகாட்டி உள்ளேன் -

ஜப்பான்\சீனம்
தமிழ்
உறுப்புகள்
காரக கோள்கள்
Void\Wood
வெளி\விண்
கல்லீரல், பித்தநீர்ப்பை
குரு, சூரியன்
Wind\Metal
காற்று\வளி
நுரையீரல், பெருங்குடல்
சனி, இராகு
Fire
நெருப்பு\தீ
இருதயம், சிறுகுடல், இருதய உறை,
உதரவிதானம்
சூரியன், செவ்வாய், கேது
Water
நீர்\தண்ணீர்
சிறுநீரகம், சிறுநீர்ப்பை
சந்திரன், சுக்கிரன்
Earth
நிலம்\மண்
இரைப்பை, மண்ணீரல்
புதன், செவ்வாய்

இது நமது பாரம்பரிய சித்தமருத்துவம், ஆயுர்வேதம் போன்றவற்றில் இன்னும் விரிவாகவே கூறிவுள்ளது மற்றொரு பதிவில் அதை இறைவன் சித்தம் புரிந்தால் பார்ப்போம்.

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "பஞ்சபூதங்களும் அவை சார்ந்த உடல் உறுப்புகள் அக்குபஞ்சர் + ஜோதிடம்…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger