கிரகங்களின் ஷட்பலம் - நவகிரகங்களின் நைசார்கிக பலம்…

கிரகங்களின் ஷட்பலம் - நவகிரகங்களின் நைசார்கிக பலம்

ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் ஷட்பலம் காணப்பட்டு அது ஒருவரனின் ஜாதக பலனை அறிவதற்கு உபயோகமாக இருக்கும் ஒரு நல்ல முறையாகும்,  அதில் நைசார்கிக பலமும் ஒன்று அதாவது நைசார்கிக என்றால் (नैसर्गिक naisargika) இயல்பாய் அமைந்துள்ள, உள்ளார்ந்த என்று பொருள் அதை நைசார்கிக பலம் என்றால் நவகிரகங்களுக்குள் இயல்பாய் அமைந்துள்ள உள்ளார்ந்த வலிமை என்று பொருள். நவகிரகங்கள் ஒன்றை மற்றொன்றுடன் ஒவ்வொன்றையும் இயல்பாய் அமைந்துள்ள உள்ளார்ந்த வலிமையோடு ஒப்பீட்டு அதை வரிசைப்படியாக அமைத்துள்ளது தான் இந்த நைசார்கிக பலம் அதன் படிநிலை கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.


பலவரிசை
கோள்கள்
நைசர்கிக பலம்
1
சூரியன்
7 க்கு 7 பலம்
2
சந்திரன்
7 க்கு 6 பலம்
3
சுக்கிரன்
7 க்கு 5 பலம்
4
குரு
7 க்கு 4 பலம்
5
புதன்
7 க்கு 3 பலம்
6
செவ்வாய்
7 க்கு 2 பலம்
7
சனி
7 க்கு 1 பலம்

இதில் அதிசயமாக இராகு - கேதுவை இணைத்து பார்க்க முதலில் அல்லது ஆரம்ப படி ஜோதிடம் அறிபவர்களுக்கு ஆச்சரியமே பிறக்கும் ஆம் சூரியனை விட இராகு - கேது வலிமையாக காட்டபடும்.

பலவரிசை
கோள்கள்
நைசர்கிக பலம்
1
கேது
9 க்கு 9 பலம்
2
இராகு
9 க்கு 8 பலம்
3
சூரியன்
9 க்கு 7 பலம்
4
சந்திரன்
9 க்கு 6 பலம்
5
சுக்கிரன்
9 க்கு 5 பலம்
6
குரு
9 க்கு 4 பலம்
7
புதன்
9 க்கு 3 பலம்
8
செவ்வாய்
9 க்கு 2 பலம்
9
சனி
9 க்கு 1 பலம்

இதை எளிமையாக சொல்ல
                
இராகு வை காட்டிலும்  கேது  பலவான்
சூரியனை காட்டிலும் இராகு பலவான்
சந்திரனை காட்டிலும் சூரியன் பலவான்
சுக்கிரனை காட்டிலும் சந்திரன் பலவான்
குரு வை காட்டிலும் சுக்கிரன் பலவான்
புதனை காட்டிலும் குரு பலவான்
செவ்வாயை காட்டிலும் புதன் பலவான்

0 Response to "கிரகங்களின் ஷட்பலம் - நவகிரகங்களின் நைசார்கிக பலம்…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger