ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 50 - தனகர்மாதிபதி யோகம்…

ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 50 - தனகர்மாதிபதி யோகம்

ஜோதிடத்தில் உள்ள ராஜ யோகங்கள் பற்றி சில சில யோகங்களாக இந்த பகுதிகளில் பார்போம், ஒன்றை எப்போதும் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் எந்த  ராஜ யோகங்கள் ஆனாலும் அது லக்னத்திற்கும் நல்ல நிலையும், நட்சத்திர பலமும், மற்ற அம்சங்களில் நல்ல ஸ்தான பலனும், வேறு எந்த வகையிலும் தோஷப்படாமலும் சிறந்த சுப பலமும் பெற்று அமைந்தால் தான் அந்த ராஜயோகங்களின் பலனை ஜாதகர் முழுமையாக பெற முடியும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும். மேலும் சில யோக அமைப்புகளுக்கு அந்த யோக அமைப்புக்கு காரணமான கிரகசார திசா புத்திகள் நடைபெறும் காலம் வந்தால் தான் யோக அமைப்புக்கான பலன்கள் வந்து சேரும் என்பது ஞாபகம் இருக்கட்டும்.


தனகர்மாதிபதி யோகம்
ஜென்ம லக்னத்திற்கு 2,9,10 ஸ்தானாதிபதிகள் ஒன்றுக்கொன்று சுபமாக இணைந்திருந்தாலும் சுபமாக ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்த பட்டு இருந்தாலும் அல்லது பரிவர்த்தனை பெற்று இருந்தாலும் இந்த
தனகர்மாதிபதி யோகம் ஏற்படும். அப்படி அமைந்துள்ள கிரகங்களுக்கு பாப வலிமை அதிகம் பெற்றிருக்கும்படி நேர்ந்தால் இந்த யோகம் பெரிதாக செயல்படாது.

இதன் பலன்கள் -
இந்த யோகமாக அமைதிருந்தால் செல்வம், வீடு, சொந்த வீடு யோகம், வாகன வசதி, குடும்ப சொத்து, வேலையில் நல்ல பாக்கியங்கள்,  பரிசு, முதலீடுகள் போன்ற நல்ல விஷயங்கள் பல சிறப்பாக நடக்கும். முன்னோடிகளின் துணை, சமூக பணி, தெய்வீக காரியங்களில் ஈடுபாடு, செய்யும் தொழிலில் நல்ல கவுரவமும் போன்ற விஷயங்கள் குறைவு ஏற்படாத வண்ணம் கிடைக்கும்.

0 Response to "ஜோதிட ராஜ யோகங்கள் பகுதி 50 - தனகர்மாதிபதி யோகம்…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger