தமிழ்நாடு மக்கள்தொகை இராசியின் எண்ணிக்கை பகுதி 11 - புதுக்கோட்டை, திருவள்ளூர், திருவாரூர்…


தமிழ்நாட்டில் 100க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் இறந்திருப்பதாக வரும் செய்திகளை கண்டு மனதிற்க்கு பெரும் வருத்தம் மேலிடுகிறது. நம் எல்லாரின் முன்னோர்களும் வேளாண்மை தொழிலில் இருந்து பிரிந்து வந்தவர்கள் தான் இந்த நிலை ஏன் வந்தது என்று சிந்தித்து பார்த்தால்

சுருக்கமாக சொல்லுவதானால் தமிழ்நாட்டின் இயற்க்கை சூழலை நம் முன்னோர்கள் நன்கு புரிந்து வைத்து மழைக்காலத்தில் வரும் நீரை குளம், ஏரி, தாடகம் என்று ஏற்படுத்தி அதற்கு முறையாக கால்வாய்கள் அமைத்தும் வந்துள்ளனர் இது அரசாட்சி காலங்களில் அரசர்கள் முறையான உத்தரவுகள் போட்டு அதை பாராமரித்தும் வந்துள்ளனர்

ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இப்படி போற்றிய நீர்வளத்தை மக்களாட்சி என்று சொல்லிக்கொள்ளும் நாம் நமது பண்பாட்டை மறந்து மற்றும் இயற்கையோடு இணைந்த சமய நெறிகளை மறந்து வெறும் 75 ஆண்டுகளுக்குள் இந்த பூமியை நீரிலில்லாத மணல் இல்லாத ஆறுகளாகவும் மற்றும் குப்பைகள் சூழ்ந்த குளங்களாகவும் மாற்றி விட்டுள்ளோம்.

நமது இயற்கையை மற்றும் நீர்வளத்தை மீட்க வேண்டும் இல்லையேல் பெரும் பஞ்ச காலம் அல்லது பெரும் வேலைவாய்ப்பில்லாத காலத்தை வரும் 25 ஆண்டுகளுக்குள் எதிர்கொள்ள வேண்டி வரலாம். அதற்கு விவசாயிகளின் மரணங்கள் முக்கிய அறிகுறிகளாக இருக்கிறது என்பதை ஞாபகம் வைத்து அனைவரும் ஏதோ ஒரு வழிகளில் ஆள்வோர்களை தமிழ்நாட்டின் இயற்கையை மற்றும் நீர்வளத்தை காக்க தொடர் நடவடிக்கை எடுக்க வைக்க முயல வேண்டும்.
தமிழ்நாடு மக்கள்தொகை இராசியின் எண்ணிக்கை பகுதி 11 - புதுக்கோட்டை, திருவள்ளூர், திருவாரூர்

ஒரு விஷயத்தை சற்று ஆழமாக பார்ப்பது எமது வழக்கம் அதில் ஒன்று தான் இது தமிழ்நாடு மொத்த மக்கள்தொகை அதில் எண்ணிக்கையை 12 இராசிகளின் எண்ணிக்கையாக கருதி வகுத்து கூட்டி வரும் விடைகள் தான் இவைகள். இது ஒரு ஒரளவு ஒத்துப்போகும் மதிப்பீடு தான் துல்லிய மதிப்பீடு அல்ல இருந்தாலும் தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமான எண்ணிக்கைகள். இதில் வரும் தமிழ்நாடு மொத்த மக்கள்தொகைகள் இந்தியாவின் 2011 சென்செஸ் கணக்கெடுப்பின் படி உள்ள தொகைகளை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

மாவட்டம்
புதுக்கோட்டை
மக்கள்தொகை
16,18,725
ஆண்
8,15,388
பெண்
8,15,388
ஒரு இராசியின் மக்கள்தொகை
1,34,894
ஒரு இராசியின் ஆண் மக்கள்தொகை
67,949
ஒரு இராசியின் பெண் மக்கள்தொகை
67,949
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் மக்கள்தொகை
14,988
ஒரு நட்சத்திரத்தின் மக்கள்தொகை
59,953
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் ஆண் மக்கள்தொகை
7,550
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் பெண் மக்கள்தொகை
7,550
ஒரு நட்சத்திரத்தின் ஆண் மக்கள்தொகை
30,200
ஒரு நட்சத்திரத்தின் பெண் மக்கள்தொகை
30,200

மாவட்டம்
திருவள்ளூர்
மக்கள்தொகை
37,25,697
ஆண்
18,78,559
பெண்
18,47,138
ஒரு இராசியின் மக்கள்தொகை
3,10,475
ஒரு இராசியின் ஆண் மக்கள்தொகை
1,56,547
ஒரு இராசியின் பெண் மக்கள்தொகை
1,53,928
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் மக்கள்தொகை
34,497
ஒரு நட்சத்திரத்தின் மக்கள்தொகை
1,37,989
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் ஆண் மக்கள்தொகை
17,394
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் பெண் மக்கள்தொகை
17,103
ஒரு நட்சத்திரத்தின் ஆண் மக்கள்தொகை
69,576
ஒரு நட்சத்திரத்தின் பெண் மக்கள்தொகை
68,413

மாவட்டம்
கடலூர்
மக்கள்தொகை
26,00,880
ஆண்
13,11,151
பெண்
12,89,729
ஒரு இராசியின் மக்கள்தொகை
2,16,740
ஒரு இராசியின் ஆண் மக்கள்தொகை
1,09,263
ஒரு இராசியின் பெண் மக்கள்தொகை
1,07,477
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் மக்கள்தொகை
24,082
ஒரு நட்சத்திரத்தின் மக்கள்தொகை
96,329
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் ஆண் மக்கள்தொகை
12,140
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் பெண் மக்கள்தொகை
11,942
ஒரு நட்சத்திரத்தின் ஆண் மக்கள்தொகை
48,561
ஒரு நட்சத்திரத்தின் பெண் மக்கள்தொகை
47,768

மாவட்டம்
தஞ்சாவூர்
மக்கள்தொகை
24,02,781
ஆண்
11,83,112
பெண்
12,19,669
ஒரு இராசியின் மக்கள்தொகை
2,00,232
ஒரு இராசியின் ஆண் மக்கள்தொகை
98,593
ஒரு இராசியின் பெண் மக்கள்தொகை
1,01,639
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் மக்கள்தொகை
22,248
ஒரு நட்சத்திரத்தின் மக்கள்தொகை
88,992
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் ஆண் மக்கள்தொகை
10,955
ஒரு நட்சத்திர பாதத்தின் பெண் மக்கள்தொகை
11,293
ஒரு நட்சத்திரத்தின் ஆண் மக்கள்தொகை
43,819
ஒரு நட்சத்திரத்தின் பெண் மக்கள்தொகை
45,173


- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 

0 Response to "தமிழ்நாடு மக்கள்தொகை இராசியின் எண்ணிக்கை பகுதி 11 - புதுக்கோட்டை, திருவள்ளூர், திருவாரூர்…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger