கோச்சார கிரக ஸ்தான பலன்கள் - புதன் 1 முதல் 6 இராசியில்…

கோச்சார கிரக ஸ்தான பலன்கள் - புதன் 1 முதல் 6 இராசியில்…

கோச்சாரம் என்பதை அறியாதவர்கள் கோச்சார கிரக ஸ்தான பலன்கள் - அறிமுகம்இந்த பதிவை படித்துவிட்டு வர கீழ் உள்ளது புரியும் இது நமது லக்னத்தில் இருந்து கிரகங்கள் உள்ள ஸ்தான பலன் அல்ல இது ஒருவரின் பிறந்த அதாவது ஜென்ம இராசியில் இருந்து நவகிரகங்கள் தற்காலத்தில் சஞ்சரிக்கும் ஸ்தான பலன் ஆகும்.

அப்படி ஒருவரின் பிறந்த அதாவது ஜென்ம இராசியில் இருந்து நவகிரகத்தில் நான்காவது நாளின் (ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், புதன்,...) கிரகமாக விளங்கும் புதன் பகவான் ஜென்ம இராசி தொட்டு முதல் 6 இராசியில் வரும்போது என்ன என்ன பலன்களை பொதுவாக தருவார் என்பதற்கான விவரங்களை பார்ப்போம்


- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

0 Response to "கோச்சார கிரக ஸ்தான பலன்கள் - புதன் 1 முதல் 6 இராசியில்…"

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger