12 இராசிகளுக்கும் வேத ஜோதிடத்தில் சொல்லபட்ட வேறுபெயர்கள்...


12 இராசிகளுக்கும் வேத ஜோதிடத்தில் சொல்லபட்ட வேறுபெயர்கள்...

இராசி
வேதபெயர்
மேஷம்
மது
ரிஷபம்
மாதவா
மிதுனம்
சுக்ரா
கடகம்
சுஷி
சிம்மம்
நாபஸ்
கன்னி
நாபஸ்யா
துலாம்
இஸ்ஸ
விருச்சிகம்
ஊர்ஜா
தனுசு
சகஸ்
மகரம்
சகஸ்யா
கும்பம்
தபஸ்
மீனம்
தபஸ்யா

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 
 

0 Response to "12 இராசிகளுக்கும் வேத ஜோதிடத்தில் சொல்லபட்ட வேறுபெயர்கள்..."

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger