ஜாதகத்தில் சனி ஒன்பதில் (9ல்) இருந்தால்...

கடந்த இரண்டு வாரங்களாக ஜோதிட சம்பந்தமான சில சில ஆய்வுகளை செய்து கொண்டிருந்த காரணத்தால் ஜோதிட பதிவுகளை இட நேரமின்மை இருந்தது தற்போது அது ஒரளவு முடிந்துள்ளது.

ஜாதகத்தில் சனி லக்னத்திற்கு ஒன்பதாம் வீட்டில் சாதகமான & பாதகமான நிலையில் இருந்தால் ஏற்படும் பொதுவான பலன்கள் : -

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 
 

0 Response to "ஜாதகத்தில் சனி ஒன்பதில் (9ல்) இருந்தால்... "

கருத்துரையிடுக

Powered by Blogger